Kulturní data

V kulturních přehledech jsou uvedena jednotlivá místa konání akcí včetně přesné adresy, UIR, telefonu, e-mailu a webu. U konkrétních událostí potom datum, čas, typ akce (film, výstava, divadlo, koncert apod.) a krátký popis. K filmům uváděným v kinech připojujeme údaje o roku výroby, zemi původu, obsazení, režisérovi, popisky a fotografie.

Naše databáze umožňuje rozčlenění do krajů, bývalých okresů či obcí. Proto lze námi vytvářené přehledy efektivně využívat i pro regionální média.

Součástí procesu výroby kulturního přehledu je:

 • Navázání spolupráce s jednotlivými institucemi, sdruženími a obcemi
  Aby data byla relevantní, informace o akcích získáváme přímo od zdroje
 • Zanesení do databáze
  Obdržená data jsou ukládána do profesionální databáze, která umožňuje širokou škálu kombinací pro jejich export
 • Jazyková korektura
  Přehledy procházejí důkladnými jazykovými i odbornými korekturami
 • Doplnění o fotografie
  Připojení fotografií získaných od pořadatelů
 • Úprava obsahu dle přání zákazníka
  Zakomponování jazykových a formátových specifikací požadovaných zákazníkem
 • Export dat
  V případě, že si finální grafickou úpravu přehledu provádí sám klient, jsme schopni dodat mu kompletní data v požadovaném formátu. To se týká rovněž internetových portálů
 • Aktualizace
  Dodatečné úpravy přehledů dle aktualizací zasílaných pořadateli až do nejzazšího termínu uzávěrky

Pokud máte zájem prohlédnout si samotná kulturní data, kontaktujte nás.